הפרושים ואנשי כנסת הגדולה

שם המחבר\ת: אליעזר ארי' בן מוהר"ר ושמעון יצחק הלוי זצ"ל פינקלשטין

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה:


עוד ב