כנסת מחקרים- עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים א

שם המחבר\ת: ישראל מ' תא-שמע

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 2004
400 לארבעת הכרכים


עוד ב