כלשון עמו - לחיים רבין במלאות לו שישים שנה

שם המחבר\ת: רפאל ניר ובן ציון פישלר

1 נותר פריט

כלשון עמו - לחיים רבין במלאות לו שישים שנה

אסופת מאמרים בבלשנות שימושית

בעריכת רפאל ניר ובן-ציון פישלר

ע' המועצה להנחלת הלשון

בסיוע המרכז לבלשנות שימושית - האוניברסיטה העברית בירושלים

ההסתדרות הציונית העולמית והמדור להנחלת הלשון של המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה

דפוס אלפא

ירושלים, 1976

מהדורה: 
שנת הדפסה: 1976עוד ב