הלשון העברית בהתפתחותה והתחדשותה - הרצאות

שם המחבר\ת: משה בר-אשר, עוזי אורנן, אילן אלדר, מנחם צבי קדרי, גדעון גולדנברג, אהרן דותן, דוד טנא

הלשון העברית בהתפתחותה והתחדשותה 

הרצאות לרגל מלאות מאה שנה לייסוד ועד הלשון העברית

פתח דבר מאת יהושע בלאו

כותבים: משה בר-אשר, עוזי אורנן, אילן אלדר, מנחם צבי קדרי, גדעון גולדנברג, אהרן דותן, דוד טנא

הביאה לדפוס: צופיה לסמן

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

נדפס בישראל, 1995

כמו חדש!עוד ב