קאמלוט, לאה אילון

שם המחבר\ת: לאה אילון

1 נותר פריט

קאמלוט, לאה אילון

שירים

אבן חושן - ספרים ביבליופיליים

סדרת פטדה

נדפס בישראל, 1995

הטפסים הראשונים הודפסו על נייר גיגית צרפתי מסוג וולאן ד'ארש במשקל של 160 גרם. חמישה-עשר מתוכם נדפסו בדפוס בלט והם חתומים על ידי המשוררת

טופס זה נדפס באות מרובעת מטיפוס "דרוגולין" על נייר ממוחזר 104 גרם

מהדורה מוגבלת

נדיר!

יד שניה, במצב מצוין

(כריכה רכה) עוד ב