מארק שאגאל |ב. אראנסאן

שם המחבר\ת: ב. אראנסאן

1 נותר פריט

מארק שאגאל מאת ב. אראנסאן
שנת הדפסה: 1924

הוצאת ליטערארישער פארלאג

מספרייתו של יוסל ואודרי ברגנר

תרגם מאידיש בן ברוך

מצב שמור וטוב

 עוד ב