אל מול הדין - דיוני מועצת הקיבוץ המאוחד בעקבות משפט פראג

שם המחבר\ת: מועצת הקיבוץ המאוחד

1 נותר פריט

אל מול הדין - דיוני מועצת הקיבוץ המאוחד בעקבות משפט פראג

כתיבות מאת: י. טבנקין, י. גלילי, י. בר-יהודה, מ. סורקין, א. ברדיצ'בסקי, י. גבירץ, מ. כלפון, חנה גורי, א. פרידמן, בני מהרשק, פולושקה, י. בן-אהרון

מועצת הקיבוץ המאוחד

הוצאת בקיבוץ

נדפס בישראל, 1952

נדיר!

יד שניה, במצב עדיןעוד ב