חוף: למחשבת התנועה, הגות, ספרות יפה וביקורת

שם המחבר\ת: חיים הופמן, פסח ליפובצקי, מ. ניישטט, ש. יבניאלי, ב. רפטור, ג. בנארי, ש. שלום יהושע בר-יוסף, זרובבל, ד. מלץ, ניב, שולמית קלוגאי, ארי אבנרי, יהודית מנש, אריה שן-טל, ד"ר יוסף שכטר, אבא חושי, יצחק טבנקין

1 נותר פריט

חוף: למחשבת התנועה, הגות, ספרות יפה וביקורת
כתבים מאת: חיים הופמן, פסח ליפובצקי, מ. ניישטט, ש. יבניאלי, ב. רפטור, ג. בנארי, ש. שלום
 יהושע בר-יוסף, זרובבל, ד. מלץ, ניב, שולמית קלוגאי, ארי אבנרי, יהודית מנש, אריה שן-טל, ד"ר יוסף שכטר, אבא חושי, יצחק טבנקין
הוצאת מפלגת פועלי ארץ-ישראל - סניף חיפה
נדפס בישראל, 1942
נדיר!
יד שניה, במצב עדין
(התיישנות כל דפי החוברת, חלק מדפיה מנותקים זה מהזה


עוד ב