תולדות רבנו זרחיה הלוי, יעקב רייפמאן

שם המחבר\ת: יעקב רייפמאן

תולדות רבנו זרחיה הלוי, יעקב רייפמאן

בעל המאור, וקורות ספריו

תולדות איזה חכמים המובאים בספריו

בוכדרוקערייא פאן משה הלוי לנדא

פראג, 1853

נדיר!

יד שניה, במצב שמור

(כתמי התיישנות, ללא ז'קט עטיפה)עוד ב