אשכל הסופר : קבוץ שירים, מכתבים ומליצות וחידות

שם המחבר\ת: יצחק בער לעווינזאהן

1 נותר פריט

אשכל הסופר : קבוץ שירים, מכתבים ומליצות וחידות

אביר סופרי זמננו הרב החכם הכולל

מוה' יצחק בער לעווינזאהן ז"ל.


שנת הדפסה: 1900

וורארשא

 עוד ב