כיצד הכו את המן בתפוצות ישראל - ילקוט פולקלורי לפורים, יום-טוב לוינסקי

שם המחבר\ת: יום-טוב לוינסקי

1 נותר פריט

כיצד הכו את המן בתפוצות ישראל - ילקוט פולקלורי לפורים, יום-טוב לוינסקי

החברה העברית לידע-עם

כתבי ידע-עם

תל אביב, 1946

נדיר!

יד שניה, במצב שמור יפהעוד ב