אל קו המשוה - ישראל פנקס

שם המחבר\ת: ישראל פנקס

1 נותר פריט

אל קו המשוה  מאת ישראל פנקס

פואמות

סימן קריאה 1975 

עם הקדשה מאת המשורר ליוסל ואודרי ברגנרעוד ב