חומה שנפלה

שם המחבר\ת: יהושע בר יוסף

1 נותר פריט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1940
הקדשה של יהשוע בר יוסף

מצב שמור יחסית

 עוד ב