מיט ליבע און וויטיק, פייגע האפשטיין

שם המחבר\ת: פיידע האפשטיין

1 נותר פריט

מיט ליבע און וויטיק, פייגע האפשטיין

הוצאת  רשפים

תל אביב, 1985

עם הקדשת המחבר

נדיר!

יד שניה, שמור יפה

(כריכה רכה)עוד ב