שפענער, איציק פעפער

שם המחבר\ת: איציק פעפער

1 נותר פריט

שפענער, איציק פעפער

ליטעראטן פארלאג ליריק

ווידערוואוקס

קייב, 1922

נדיר!

יד שניה, במצב מצוין

(כריכה רכה)עוד ב