אגרות פונטיוס פילטוס - נכתבו בימי שלטונו ביהודה אל ידידו סנקא ברומא, ו.פ. קרוזייר

שם המחבר\ת: ו. פ. קרוזייר

 אגרות פונטיוס פילטוס - נכתבו בימי שלטונו ביהודה אל ידידו סנקא ברומא, ו.פ. קרוזייר

תרגם: ישראל דיסקין

מהדורה שנייה

ירושלים 1947

נדיר!עוד ב