מחקרי הטבע - סנקא

שם המחבר\ת: לוציוס אנאוס סנקא

1 נותר פריט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1946

צד הספר החיצוני קרוע מעט למעלה ולמטה

פנים הספר שמורעוד ב