רשימת צמחי הנוי בישראל, משרד החקלאות

שם המחבר\ת: חדר קריאה

1 נותר פריט

רשימת צמחי הנוי בישראל, משרד החקלאות

עריכה: אגר׳ ישראל גלון

עיבוד והגהה: אדר׳ ישראל דרורי

מהדורה ראשונה

משרד החקלאות המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף

תל אביב, 1993עוד ב