ארבעה ספרים נפתחים: הערוך (חלק ראשון) ומוסף הערוך, ספר המעריך וספר הפלאה שבערכין

שם המחבר\ת: חדר קריאה

1 נותר פריט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1898עוד ב