הדראמה הישראלית - תיאטרון, גדעון עפרת

שם המחבר\ת: גדעון עפרת

1 נותר פריט

הדראמה הישראלית - תיאטרון, גדעון עפרת

הוצאת גומא - ספרי מדע ומחקר

האוניברסיטה העברית בירושלים

נדפס בישראל, 1975

יד שניה, במצב שמורעוד ב