הפילוסופיה של היהדות: מקדמת ימיה ועד לדורות האחרונים

שם המחבר\ת: יצחק יוליוס גוטמן

1 נותר פריט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1963
תרגם מגרמנית י.ל. ברוך; ערך צבי וויסלבקי. גוטמן רואה בפילוסופיה היהודית פילוסופיה שנשאבה מנכסי-חשיבה זרים. הוא מחלק את הפילוסופיה היהודית לשלוש תקופות עיקריות: הפילוסופיה היהודית-הלניסטית, הפילוסופיה של ימי הביניים שהאריכה ימים מהמאה התשיעית עד סוף ימי הביניים והפילוסופיה של העת החדשה הכפופה להשפעת ההתפתחות הפילוסופית של עמי אירופה שבזמנה.


עוד ב