הפילוסופיה העברית העתיקה: הסתכלות במטפיסיקה ובאתיקה

שם המחבר\ת: ישראל אפרת

1 נותר פריט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1964-1965עוד ב