מיכאלעס דער אקטיאר

שם המחבר\ת: י. דאברושינ

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1940עוד ב