סדר הסליחות: כמנהג ליטא וקהילות הפרושים בארץ ישראל

שם המחבר\ת: דניאל בהר"ר שלמה גולדשמידט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1965עוד ב