סדר הסליחות: כמנהג פולין ורוב הקהילות בארץ ישראל

שם המחבר\ת: דניאל בהר"ר שלמה גולדשמידט

מהדורה: שנייה
שנת הדפסה: תש"ל 1969-1970עוד ב