רבנו גרשום מאור הגולה: סליחות ופזמונים

שם המחבר\ת: א. מ. הרבמן

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: תש"ד 1943-4עוד ב