הערבים בהיסטוריה

שם המחבר\ת: ברנרד לואיס

2 נותרו

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1955

ומהדורה מ1995

מי הם הערבים ומה היה מקומם במהלך ההיסטוריה?

 

זו השאלה המרכזית לה נדרש ברנרד לואיס בספרו הבוחן את זהותם של הערבים, הישגיהם ויחסיהם עם העולם הלא-ערבי.

 

הוא עוקב אחר ההיסטוריה שלהם מימים קדם-איסלמיים עד לימינו, ומתרכז בתיאור גלי הכיבוש בראשית התקופה האיסלמית, הקמתה של האימפריה האיסלמית הענקית, ובעקבותיה התפשטות התרבות והמסחר הערביים ולבסוף – דעיכת הכוח הערבי לנוכח השליטה המערבית המתעצמת.

 

הערבים בהיסטוריה , שנעשה לספר קלאסי, תוקן ועודכן לאחרונה ומגיע עד מלחמת המפרץ. כיום, כשהעולם הערבי מצוי בתהליך של שינויים פוליטיים וחברתיים מפליגים, שהשפעותיהם מורגשות היטב מעבר לתחומי המזרח-התיכון, מהווה הספר הקדמה מודרנית, חיונית, קריאה ונהירה לערבים, לערביות ולהיסטוריה שלהם, וזאת בהקפדה על דיוק ומהימנות מדעיים.

 עוד ב