תרבות חצרנית ושירה חצרנית

שם המחבר\ת: יוסף וייס

תרבות חצרנית ושירה חצרנית – בירורים להבנת שירת-ספרד העברית, יוסף וייס. נדפסו בהוצאת ספרי תרשיש (ד"ר משה שפיצר). ירושלים, תש"ח. נדפס ב-150 עותקים

עם הקדשה וחתימה של יוסף וייסעוד ב