תמונות לדברי ימי ישראל

שם המחבר\ת: אראל ריכרד לוי

1 נותר פריט

תמונות לדברי ימי ישראל

מהדורה רביעית

אלבום תמונות להדבקה  בדפוס הארץ 

שנות ה30

איורים מעשה ידי אראל ריכרד לוי

כל התמונות נמצאות

נדיר

 עוד ב