תמול שלשום

שם המחבר\ת: ש"י עגנון

יצחק קומר הוא צעיר בן גליציה החולם את חלום שיבת ציון, עולה לארץ, חי תחילה ביפו ובמושבות, ואחר־כך בירושלים בקרב היהדות הדתית, וגורלו הוא כגורלם של מהגרים רבים, שעזבו את ביתם שבגולה בניסיון לבנות לעצמם חיים חדשים בארץ המובטחת. 
יצחק קומר נתקל בכלב בלק, שעגנון הפכו ביד אמן לנפש פועלת לכל דבר. המפגש הגורלי בין יצחק קומר לבין הכלב הופך לפריזמה, שדרכה מוארת תקופת העלייה השנייה כולה. זהו תיאור יחיד במינו של ארץ־ישראל, המכיל גלריה שלמה של טיפוסים שונים ומשונים, חילוניים ודתיים, חלוצים ועירונייים, ביפו, בירת היישוב החדש, בפתח־תקווה ובקרב הציבור החרדי בירושלים.

 


קטיגוריות: סיפורת מתורגם ומקור

הוצאה: שוקן


עוד ב