תלישות והתחדשות, נורית גוברין

שם המחבר\ת: נורית גוברין

1 נותר פריט

תלישות והתחדשות - הסיפורת העברית בראשית המאה ה-20 בגולה ובארץ-ישראל

נורית גוברין (החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב)

האוניברסיטה המשודרת

משרד הביטחון הוצאה לאור

תל אביב, 1985

יד שניהעוד ב