תינו המופלאה

שם המחבר\ת: נורית זרחי

תינו המופלאה נורית זרחי  תינו המופלאה הוא סיפור היחסים העמוקים והמורכבים שבין אם לביתה: על הכורח של ניתוק הקשר, ורצונה של הבת לפרוץ החוצה ועל דבקותה של האם וסירובה להשלים עם הניתוק. 

מצב שמור.עוד ב