תולדות הדפוס העברי

שם המחבר\ת: חיים דובעריש פריעדבערג

תולדות הדפוס העברי בערי אירופה התיכונה מראשית היווסדו והתפתחותו בשנת רע"ג

אנטוורפן, תרצ"ה, 1935.

 עוד ב