תביעה ט.כרמי, תמרה ריקמן

שם המחבר\ת: ט. כרמי

מהדורה ממוספרת בהוצאת תרשיש 1967
עם הקדשה וחתימתו של המשורר.

 עוד ב