שתים ערים

שם המחבר\ת: חנוך שכטר

 מגילת זכרונות משתי קהילות שנחרבו, דברי הקדמה: דב סדן.

הוצאת המחבר, תל-אביב, שנת תשי"געוד ב