שנשמע בשורות טובות

שם המחבר\ת: יוסף גורי

ברכות וקללות ביידיש

מהדורה שנייה מתוקנתעוד ב