שנים-עשר ציירי ישראל

שם המחבר\ת: מרדכי אבניאל, מרגוט אשהיים, שאול אהלי, נחום גוטמן, שרגא וייל, שמואל כץ, יונה מן, שלום סבא, אסתר פרץ-הדר, יוסף קוסונוגי, רות שלום

שנים-עשר ציירי ישראל

מרדכי אבניאל, מרגוט אשהיים, שאול אהלי, נחום גוטמן, שרגא וייל, שמואל כץ, יונה מן, שלום סבא, אסתר פרץ-הדר, יוסף קוסונוגי, רות שלום

ליאון המדפיס

תל אביב, 1965

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב