שלוש חוברות - י.סטאלין, איליטשס קינדער-אונ שול-יארנ, וו.אי.לענינ

שם המחבר\ת: קרל מרקס, פרידריך אנגלס

1 נותר פריט

שלוש חוברות - י.סטאלין, איליטשס קינדער-אונ שול-יארנ, וו.אי.לענינ

נאציאנאלע מאמענטנ אינ דער פארטיי-אונ מעלוכע-בויונג, ק.מארקס אונ פ.ענגעלס

״דער עמאס״ מוסקבה 1940, 1941

נדיר!

 
עוד ב