שירת תימן העברית

שם המחבר\ת: יהודה רצהבי

לקט נבחר משירת תימן העברית, שנתחברה בגולת - תימן, במשך כשמונה מאות שנה רצו - פות )1950 - 1150(. השירה והפיוט מיוצגים בה ב216 - יצירות: קצתן מעטם של 73 משור - רים ופייטנים, שנודעו בשמותם; וקצתן של משוררים אלמונים. השירים מפורשים פירוש קצר ומספיק. הטקסט הוגה על פי דיואנים קדומים. במבוא נסקרים התפתחות השירה, תולדותיה, סוגיה, סגנונה ודקדוקה. המהדיר הוא פרופסור לשירת ימי הבינים העב - רית בספרד ולספרות ערבית - יהודית. בשני ענפים אלה ובתרבות יהודי - תימן וספרותם פיר - סם מאות מאמרים . ושישה עשר ספרים. בצד המחקר וההוראה באוניברסיטת בר - אילן משמש הוא חבר באקדמיה ללשון העברית.


עוד ב