אוצר שירת ישראל בספרד

שם המחבר\ת: שלמה אבן גבירול

חמישה כרכים של שירי החול והקודש של אבן גבירול, מוגהים ומבוארים על-ידי ח.נ. ביאליק וי.ח. רבניצקי

 

שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול עוד ב