שירים: שלמה ערב

שם המחבר\ת: שלמה ערב

1 נותר פריט

שירים.

אלכסנדריה, התרצ"ועוד ב