שולחן ערוך יורה דעה

שם המחבר\ת: מהגאון רשכב"ה מוהר"ר יוסף קארו צז"ל

שולחן ערוך יורה דעה, שני כרכים, ווילנא, תר"ל. עם הקדשה, נדיר.עוד ב