שבעה סיפורים / ס. יזהר

שם המחבר\ת: ס. יזהר

1 נותר פריט

7 סיפורים

רישומים: נעמי סמילנסקי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"אעוד ב