שאלת היהודים

שם המחבר\ת: אלכס ביין

ספר זה על שאלת היהודים, פרי עבודת מחקר והתבוננות של עשרות שנים, יוצא מן ההווה וחוזר אל ההווה לאחר תיאור מפורט של התהוות הבעיה ותולדותיה מן הזמן העתיק עד לימינו אנו בכל תחומיה ומשמעויותיה ועל כל רבדיה ההיסטורים והשלכותיה על חיי היהודים וסביבתם. לכן ניתן לו ככותרת משנה השם ``ביוגרפיה של בעיה עולמית``. כלומר תיאור חייה של הבעיה במלוא היקפה.הספר פונה, בראש וראשונה, אל קהל הקוראים המשכילים ולא רק אל החוג המצומצם של מומחים ואנשי מקצוע. הוא מבקש להאיר את ההווה על ידי הצגת הגרמנים, שעיצבו את המצב הקיים היום ואת המצבים, שהיו קיימים בתקופות השונות בעבר הקרוב והרחוק. הדגש הושם על ההתפתחויות מזמן צאתם של היהודים מן הגטאות, ההיאבקות על האמנציפציה, נגד כוחות האיבה וההרס, שאיימו על חיינו כעם וכיחידים למען קיום חיים עצמיים, כינון מדינת ישראל והחתירה לעתיד בטוח של העם והארץ.הסיפור השוטף של האירועים וניתוחם מלווה הערות מחקריות, מסות ומונוגרפיות על אישים, בעיות ומאורעות, המאירות את הנושא מנקודות מבט מיוחדות.כדוגמאות לכך יצוינו כאן ההערות לסמנטיקה של בעית היהודים והשפעת ציורי לשון, כגון ``הפרזיט היהודי``, על שאלת היהודים בכלל ובימי השואה במיוחד, וכן עיונים בעמדתם ליהדות של אישים כגון ברוך שפינוזה, היינריך היינה או ריכרד ואגנר.המחבר נולד ב1903- בכפר קטן בגרמניה והוא מאז 1933 תושב ירושלים. תלמיד של ההיסטוריון הגרמני הגדול פרידריך מייניקה בברלין ואחד ממניחי היסוד של ההיסטוריוגרפיה הציונית. הוא ידוע לקהל במיוחד ככותב הביוגרפיה היסודית של תיאודור הרצל וספרים על תולדות ההתיישבות היהודית בארץ. כמנהל הארכיון הציוני המרכזי וכנגד המדינה הראשון ריכז בארץ מקורות ארכיוניים נרחבים ביותר לתולדות היהודים בתפוצות ובארץ ולתולדות הציונות והמדינה בפרט. על עיון בחומר ארכיוני זה ועל שיחות רבות עם יהודים ולא יהודים בארצות רבות, נוסף על ספרות נרחבת, מבוסס גם הספר שלפנינו, שנחשב מאז פרסום הנוסח הראשון שלו בגרמנית כספר היסודי והמקיף ביותר של שאלת היהודים.

 עוד ב