מאגדות תימן, מסיפורי ר׳ יהודה ב״ר אהרון ירימי ז״ל

שם המחבר\ת: ר' יהודה ירימי

מאגדות תימן, מסיפורי ר׳ יהודה ב״ר אהרון ירימי ז״ל

ליקט ורשם: אהרן ירימי

בהוצאת המקלט-הרושם

ירושלים, 1977

נדיר! עם הקדשת המחבר

יד שניה, במצב טוב מאדעוד ב