רשימת ספרים של בית מספר הספרים שי"ש

שם המחבר\ת: בית מסחר הספרים של שי"ש

1 נותר פריט

נוסד בשנת התרנ"ט

מספר 1

ירושלים, 15 בתמוז, דפוס שלמה ישראל שיריזליעוד ב