רשויות לחתן

שם המחבר\ת: משה שפיצר

רשויות לחתן. תל-אביב, כסלו תרצ"ז [1936].
נדפס בדיו שחורה ואדומה על נייר איכותי עם שוליים רחבים במיוחד. עוצב בידי ד"ר משה שפיצר. "הפיוטים הללו... חוברו על ידי רבותינו פייטני אשכנז הראשונים... ולא נדפסו עד היום הזה והנה נתעוררתי אני שלמה זלמן שוקן... והוצאתי אותם לאור זכרון ברכה לבני בכורי... ולבת גילו... ליום חתונתם... ערב שבת קודש... יג בכסלו שנת תרצ"ז פה תל אביב". קולופון: "חמש הרשויות הללו נעתקו מכתבי יד על קלף... שצלומיהם שמורים במכון לחקר השירה העברית בירושלם ונדפסו עכשיו במהדורה של מאה טפסים..."

 עוד ב