רחוב הטומוז'נה, יצחק אורפז - עם הקדשה

שם המחבר\ת: יצחק אורפז

2 נותרו

רחוב הטומוז'נה, יצחק אורפז

סיפורים חדשים וישנים

הוצאת הקיבוץ המאוחד

תל אביב, 1979

נדיר!

עם הקדשת המחבר

יד שניה, במצב שמורעוד ב