רבע לפנות בוקר, עמוס אטינגר

שם המחבר\ת: עמוס אטינגר

1 נותר פריט

רבע לפנות בוקר, עמוס אטינגר

ספר השורות האחרות

צילומים ושער: יעקב ואלכס אגור

הוצאת א. פ. תמר

הדפסה ראשונה

נדפס בישראל, 1974

כולל הקדשה של המחבר לגדעון טייכר

יד שניה, שמור יפה

(כריכה קשה)עוד ב