ראשית מעשה הדפוס בישראל

שם המחבר\ת: דניאל חוואלסאן

1 נותר פריט

ראשית מעשה הדפוס בישראל. מהדורת פקסימיליית ממוספרת מבית רובינזון עם הקדשתו, 1897, ווארשא.


קטיגוריות: ספרים נדירים

הוצאה: ה'. מ. לעווינסקי


עוד ב